padidekimia

padide kimia.co

اسکرابرهای تر نوعی دیگر از سیستم های غبارگیر می باشند که با پاشش مایعات (معمولا آب) بر روی ذرات، آن ها را جمع اوری می کند. در مقایسه با سایر سیستم های غبارگیر، اسکرابرها دارای مزایایی نظیر آنچه در زیر آمده است می باشند.
جمع آوری ذرات و یا گازها با خاصیت شعله ور شدن، انفجار و خورندگی
سرد کردن گازهای گرم ورودی به سیستم و به تبع آن کاهش سلیز اسکرابر
قابلیت جمع آوری گازها در محدوده ی وسیعی از دما، حجم و رطوبت
ونتوری اسکرابر:
عملکرد ونتوری اسکرابر به این نحو است که با شتاب دادن جریان گاز و پودر کردن قطرات مایع، میزان برخورد بین آن ها را افزایش می دهد و در نتجه میزان غبارگیری بالا می رود. شتاب گرفتن جریان گازی در گلوگاه ونتوری اسکرابر بدین صورت اتفاق می افتد که با کاهش سطح مقطع در این ناحیه سرعت ذرات و هم چنین میزان آشفتگی افزایش می یابد. پاشش آب بایستی قبل از ورود گاز با این قسمت انجام پذیرد. بعد از قسمت گلوگاه، ذرات غبار خیس شده به همراه قطرات مایع از جریان گازی، با توجه به مکانیسم سیکلونی که در این قسمت اتفاق می افتد، حذف می شوند.
ونتوری اسکرابرها دارای مزایایی همچون طراحی ساده، نصب آسان و هزینه های نگه داری کم می باشند. با توجه به اینکه عملکرد این سیستم و راندمان آن وابستگی زیادی به سرعت جریان گاز در گلوگاه دارد، بایستی  تعداد برخورد های صورت گرفته ما بین ذرات و قطرات مایع افزایش یابد که این امر نیازمند بیشتر شدن پاشش آب و به تبع آن افزایش افت فشار خواهد شد. این امر باعث می شود که میزان انرژی مصرفی افزایش یابد که از معایب این سیستم به شمار می رود

 

padidehkimiapadidehkimiapadidehkimiapadidehkimia