padidekimia

padide kimia.co

غبارگیر کوره ذوب آلمینیوم (قوطی رانی)
دستگاه غبارگیر تخصصی جهت ذوب ضایعات آلمینیوم و سرب در گروه صنعتی پدیده کیمیا ساخته وتست شده است
این غبارگیرها در شرایط سخت ذوب آلمینیوم و سرب به راحتی کار می کند.
و تاییدیه های لازم را کسب می کند.
از پروژهای در حال کار ما بازدید کنید

 

 

 

 

پدیده کیمیا

پدیده کیمیا

پدیده کیمیا

پدیده کیمیا