padidekimia

padide kimia.co

تفاوت بين فن سانتريفيوژ فوروارد و بکوارد:

هر شش نوع پروانه هاي راديال داراي مزايا و معايبي مي باشند که آنها را براي عملکرد در برخي از کاربردها مناسب مي سازد.

1- فن سانتريفيوژ با پروانه ايرفويل(Airfoil):

فن سانتريفيوژ با پروانه ايرفويل به دليل ايجاد جريان هواي يکنواخت تر،بهترين راندمان کاري و کمترين توليد صدا را در بين انواع مختلف فن سانتريفيوژ دارند.بازده اين نوع از فن ها تا 92 درصد مي رسد،بعلاوه مقاومت ساختاري بالايي دارند و مي توانند در سرعت هاي بالا بچرخند و فشار استاتيکي در حدود 7500 پاسکال توليد کنند.اين فن ها براي عملکرد در هوا و گازهاي تميز در تهويه عمومي استفاده مي شوند.اين نوع از فن ها فاقد دامنه از کار افتادگي در منحني عملکردشان هستند و مي توان آنها را براي سيستم هايي که مقاومت آنها تغيير مي کنند استفاده کرد.هزينه ساخت اين فن ها به دليل شکل خاص پروانه کمي بيشتر مي باشد.

2- فن هاي سانتريفوژ با پروانه بکوارد:(Backward-curved)

 فن سانتريفيوژ
فن سانتريفيوژ

فن سانتريفيوژ با پروانه بکوارد(پره هاي انحنا رو به عقب)مشابه فن هاي با پروانه ايرفويل بوده ولي راندمان آنها کمي پايين تر است(در حدود85درصد).اين فن ها مي توانند گازهايي که داراي ذرات هستند را انتقال دهند.مزيت اين نوع از فن ها اين است که در صورت قرار دادن فشارهاي استاتيک بالاتر در مقابل اين فن ها ، صرف نظر از مقدار جريان هوا ، به موتور اين فن ها فشار وارد نمي شود و به اصطلاح اين فن ها بدون اضافه بار مي باشند.

3- فن سانتريفيوژ با پروانه مايل به عقب(Backward-inclined):

فن سانتريفيوژ با پروانه هاي مايل به عقب از لحاظ ساخت ساده هستند و مقاومت مکانيکي ضعيف تري در مقايسه با پروانه هاي انحنا به عقب دارند.راندمان آنها در حدود78درصد است.اين فن ها نيز بدون اضافه بار مي باشند.

4- فن سانتريفوژ با پروانه شعاعي در راس(Radial-tip):

اين فن ها فشار استاتيک بالايي توليد مي کنند و حجم هواي کمتري را نسبت به فن هاي ديگر انتقال مي دهند.اين فن ها در اندازه هاي بزرگ براي عمل تخليه هوا ،در کاربردهاي صنعتي مرتبط با گازهاي داغ و در ترکيب با فيلترهاي تصفيه هوا استفاده مي شوند.شکل اين پروانه ها باعث مي شود پروانه خود به خود تميز شود و از تجمع مواد روي پروانه که باعث از بين رفتن بالانس پروانه مي شود جلوگيري مي کند،اين ويژگي در انتقال هواي غبار آلود و مواد گرانولي داراي اهميت مي باشد.روکش هاي پوششي تجديد شونده روي سطح فشار پروانه ها و آسترهاي هاوزينگ(حلزوني فن) قابل تعويض،در اغلب موارد فراهم مي شود.اين نوع از دمنده ها در سيستم هايي با مقاومت هاي متغير و در سيستم هاي موازي مي توانند بکار روند.حداکثر بازده اين فن ها در حدود ??درصد است.

5- فن سانتريفيوژ با پروانه فوروارد(Forward-curved):

فن هاي سانترفيوژ با پروانه هاي انحنا رو به جلو در مقايسه با پروانه هاي انحنا رو به عقب فشار بيشتري را توليد مي کنند راندمان پايين تري دارند.اين فن ها اغلب براي تهويه، سيرکولاسيون کوره ها و ديگر تجهيزات که در آنها سرعت کم براي جلوگيري از لرزش مطلوب است در اندازه هاي کوچک و متوسط ساخته مي شوند.اين فن ها را معمولا در هوا يا گاز تميز استفاده مي نمايند زيرا در غير اينصورت اين نوع از پروانه ها بعد از مدتي آلوده شده و ممکن است پروانه از حالت بالانس خارج شود.حداکثر بازده اين فن ها در ??درصد مي باشد.اين فن ها به فن هاي با پروانه کولري نيز معروفند و داراي اضافه بار مي باشند.

6- فن سانتريفيوژ با پروانه راديال (Radial blade):

اين فن ها اغلب براي فشارهاي بالا و حجم هواي نسبتا کوچک استفاده مي شود و مي توانند در سرعت هاي بالا بچرخند و فشار استاتيک بالايي را توليد کنند.از دمنده هاي ظ با پروانه راديال مي توان در انتقال پنوماتيک ، هوادهي مايعات ،سيستم هاي شناور سازي هوا و پروسه هاي صنعتي مرتبط با دماي بالا استفاده شود.حداکثر بازده اين فن ها در حدود 60 درصد است

 

پدیده کیمیا

پدیده کیمیا

پدیده کیمیا

پدیده کیمیا