padidekimia

padide kimia.co

آموزش خود هيپنوتيزم
قبل از آنکه به توضيح و تشريح جزئيات مربوط به آموزش خود هيپنوتيزم بپردازيم به عنوان شرايط مقدماتي، بايد بدانيم که عمل خودهيپنوتيزم، اولاٌ بايد در يک محيط  ساکت و آرام و حتي الامکان نيمه تاريک انجام گردد تا زمينه بيشتري براي حالت

تمرکز ذهن که رکن اساسي حالت هيپنوتيزم است، فراهم شود . ثانيا” براي انجام خود هيپنوتيزم ، شخص بايد نيمه گرسنه باشد و بايستي کاملاٌ مراقب باشد که به هيچ وجه با معده پر ، تمرين خود هيپنوتيزم  نکند . البته گرسنگي بيش از حد هم ممکن است ذهن را به خود مشغول داشته و از ايجاد حالت خود هيپنوتيزم جلو گيري نمايد. اينست که مي گوئيم بايد جهت خود هيپنوتيزم شخص حالت نيمه گرسنه داشته باشد.
در باره روشهاي مختلف ايجاد حالت خود هيپنوتيزم ، متخصصان اين فن، راههاي متعددي ارائه کرده اند ، که البته همه آنها در اصول با هم يکسان هستند . ما در اينجا سعي مي کنيم که با استفاده و استنباط از مجموعه آنها به يک روش ابتکاري دست يابيم که علاوه بر آنکه نکات برجسته و مهم همه آنها را دارا باشد ، در عين حال به ساده ترين و راحت ترين شکل ممکن انجام پذيرد . اين روش آموزش خود هيپنوتيزم داراي پنج مرحله مي باشد که عبارتند از :
 ريلاکس کردن و يا شل کردن تمام ماهيچه هاي بدن.
 القاء تلقينات ريلاکس.
 القاي حرکت غير ارادي دست توسط تلقين.
 القاي تلقينات هيپنوتيکي مورد نياز.
 بازگشت به حالت عادي.
اينک شرح مراحل پنجگانه  آموزش خود هيپنوتيزم
 ريلاکس کردن : اولين و مهمترين تکنيک در انجام عمل خود هيپنوتيزم  ، فن ريلاکس کردن يا شل کردن تمام ماهيچه هاي بدن مي باشد .
زاک مارتين مي گويد : ” اگر کليدي براي پيشرفتهاي روحي وجود داشته باشد ، مسلماٌ چيزي غير از ريلاکس شدن نيست .”
لازم به تذکر است که اين فن ، نخستين بار بوسيله جيکوبسون جهت رفع اضطراب و ايجاد آرامش ابداع شد . بايد بدانيم که ” رفع تنش و کشش عضلات به نوعي با کاهش اضطراب رابطه دارد . ”
“جيکوبسون متوجه گرديد که يک گروه عضلاني را با سفت کردن عمدي آن و استفاده از آن بعنوان سکو براي شروع رفع تنش ، بهتر مي توان از حالت کشش در آورد . ”
توضيحات :
 تقويت نيروهاي روحي و رواني ترجمه دکتر جماليان
 اضطراب نوشته دکتر ريچارد گلد برگ ترجمه دکتر نصرت الله پور افکاري
 ” القاء تلقينات ريلکس”
ادامه ريلکس شدن
حالا شما به پشت دراز کشيده ايد ، در اين موقع بايد به خود تلقين کنيد که ماهيچه هاي بدنتان لحظه به لحظه شل تر و وانهاده تر مي گردند
کوشش کنيد که ماهيچه هاي پيکر خود را به حالت رخوت و سستي هر چه بيشتر بي حرکت سازيد و کلمه ” بي حرکت ” را کراراٌ در ذهن خود تکرار کنيد
رفته رفته يک حالت کرختي با احساس سبکي به شما دست مي دهد و خود را تقريبا” در همان وضعيت مطبوع رخوتي که پيش از خواب معمولي احساس مي کنيد و در آن عوالمي که بين حالت متوجه و نامتوجه خواب رخ مي دهند ، قرار مي دهيد . لازم به تذکر نيست که اين وضعيت هيچگونه ضرر و به خصوص هيچگونه خطري را متوجه شما نمي سازد . در اين وضعيت که تقريباٌ تمام فعاليتهاي ضمير به خود ( خود آگاه ) معوق مي مانند ، ضمير نابخود ( ناخودآگاه ) بروي تلقين هائي که با نتايج خواسته شده موافق باشند ، باز است .
ضمناٌ بايد توجه داشته باشيد که
“آنچه هيپنوز شما را عميق و سنگين تر خواهد کرد سکون و بي حرکتي است .”
مهمترين عامل در ايجاد حالت خود هيپنوتيزم  ” تمرکز ذهن ” است . افکار لجام گسيخته معمولاٌ ناخودآگاه به سراغ آدم مي آيند و مرغ خيال آدم هر لحظه از شاخه اي به شاخه ديگر مي پرد .
براي ايجاد تمرکز بيشتر در حالت ” خود هيپنوتيزم ” به شرح روشي که سه گام دارد مي پردازيم .
 با تمرکز فراوان به آنچه که در وجودتان مي گذرد توجه کنيد. در حدود 10 دقيقه امکان بدهيد که فکرتان يک جريان آزاد و آرامي را داشته باشد . اين تمرکز و تعمق باعث مي شود تا بتدريج از شرايط دنياي شلوغ اطرافتان فاصله بگيريد و بيشتر به تجزيه و تحليل ارزشيابي جرياناتي مشغول شويد که درون شما مي گذرد و به صورت زنده اي با آنها برخورد مي کنيد .
 براحتي براي مدت 5 دقيقه به آهنگ تنفس خود توجه و تمرکز کنيد بدون آنکه خودتان را ناراحت کنيد و سعي کنيد نفس هاي خود را عميق و عميق تر کنيد. هر دفعه موقعي که بازدم خود را به آرامي خارج ميکنيد در ذهن خود کلمه ” شل ” را زمزمه کنيد . سعي کنيد خودتان را هر قدر بيشترو بيشتر شل و رها کنيد .
 يک نفس عميق بکشيد و در حالت دم عميق نفس را در سينه حبس کنيد. تا موقعي که برايتان مقدور است ، فشار و ناراحتي حاصله از توقف تنفس را احساس کنيد و در آخرين شرايط خود را شل و رها کنيد تا نفس حبس شده خارج شود و همراه با آن در ذهن خود کلمه ” شل ” يا “آرام ” را زمزمه کنيد . اين تمرين را 5 بار مکرر تجربه کنيد .
 القاء حرکت غير ارادي دست توسط تلقين
بعد از اينکه دو قسمت اول را انجام داديد و بدن کاملاٌ ريکس و آرميده شد
  تمام توجه و تمرکز شما متوجه دست راست يا چپتان خواهد شد . به هر دست که عادت داريد يا ترجيح مي دهيد ، توجه کنيد . بدن شما به هيج وجه نبايد تکان بخورد . حالا شما به دست راست خود فکر مي کنيد . خيال مي کنيد دست راست شما مانند يک بادکنک سبک است . سبک تر مي شود ، انگشتان مورمور مي شوند ، حرکت مي کنند. مي دانيد که در روانشناسي ، اصل اين است که تصور ايجاد حرکت مي کند . شما هم بدون اينکه دست راست خود را حرکت دهيد ، فقط تصور مي کنيد که دست راستتان حرکت مي کند ، و سبک است بالا مي آيد . به مرور خواهيد ديد که کم کم دستتان حرکت مي کند و سبک شده بالا مي آيد . ممکن است دست شما از آرنج خم شود و انگشتان بطرف سقف عمود بشوند و يا ممکن است دست شما از کتف بالا بيايد و ممکن است در جلسه اول يا دوم حرکت نکند و يا جزئي حرکت بکند و يا فقط احساس سبکي کنيد . بعضي ها هم احساس مي کنند ، خيال ميکنند که دستشان بالا آمده ولي وقتي چشمهاي خود را باز مي کنند ، مي بينند دستشان حرکت نکرده است يا بالعکس ، بعضي ها تصور ميکنند دستشان بالا نيامده است ، در حاليکه دستشان کاملاٌ بلند شده و بالا آمده است . به هر حال اگر دست شما بالا آمد ، بايد بدانيد که هيپنوتيزم شده ايد ، ولي هنوز در درجه اول هيپنوتيزم هستيد . بعد تصور کنيد که دست شما سنگين است و به طرف زمين مي افتد . کم کم دست شما به حالت اوليه در خواهد آمد ، يعني روي تخت يا ملافه يا زمين خواهد افتاد و حالا بايستي از خود هيپنوتيزم بهره برداري و نتيجه گيري نماييد يعني به خود تلقين کنيد
خود هيپنوتيزم بخش چهارم القاء تلقينات هيپنوتيکي :
در حاليکه سه مرحله قبل را انجام داده ايد و در همان حالت بايد به القاء تلقينات تکنيکي بپردازيد که اهميت به سزائي دارد و لازم است ، نتيجه خواسته شده را به صريح ترين و مثبت ترين صورت بيان کنيد . اگر فرضاٌ منظور ، اصلاح لکنت زبان باشد ، لازم است ، اينطور به خود تلقين کنيد .” من بطور واضح و مشخص صحبت ميکنم . قدرت بيان من رو به افزايش مي رود . حرف زدن براي من کار آساني است . من بلادرنگ فکر خود را به کلمات تبديل ميکنم بدون اينکه کمترين شک و ترديدي بمن روي دهد و از اين قبيل …”
پل ژاگو پس از ذکر اين نکات مهم مي گويد :
” شايد بنظر بعيد بيايد که جمله اي که شامل نتيجه اي باشد بتواند آن نتيجه را ايجاد کند . تجربه و آزمايش به قدر کفايت نشان داده اند که هوشمندي ضمير ناخود آگاه و ساختمان مخصوص آن که هنوز شناخته نشده است ، کار خويش را انجام مي دهد و آن عبارتست از اجراي تدريجي تلقين ها . شما با آن کار نداشته باشيد . فقط جمله اي که مطلوب شما را در بر دارد تکرار کنيد و توجه خود را روي آن جمله متمرکز کنيد . ”
در ارتباط با القاء تلقينات به اين نکته بسيار مهم توجه داشته باشيد که تلقين اگر توام با تصور و تخيل باشد ، خيلي بهتر و آسانتر توسط ضمير ناخود آگاه پاسخ داده مي شود .
ضمير ناخود آگاه بيش از هر چيز ديگري با احساسات و تصاوير تخيلي ما تحت تاثير قرار مي گيرد و اگر کلام و جمله ها در تلقين به نفس اثرات قابل ملاحظه اي دارند ، تنها به اين خاطر است که اين لغات و اصطلاحات حامل اين تخيلات و احساسات هستند . قدرت در پيش چشم نمايان کردن و تصوير سازي راه مهم ارتباط با ضمير ناخود آگاه است .
اما برگرديم سر موضوع ادامه قسمت تلقينات هيپنوتيکيخود هيپنوتيزم 2
کاترين پاندر مي گويد : ” در روزگاري زندگي ميکنيم که دانشمندان علوم ذهني مي گويند انسان مي تواند آنچه را در تخيل خود تصور مي کند ، بيافريند . تصاوير ذهني اوضاع و شرايط و تجربه هاي زندگي و امور آدمي را مي سازد . به عبارت ديگر ، اگر در زندگيتان شاهد شکست و تنگنا هستيد ، نخست آن را در ذهنتان مجسم کرده بوديد. از اينرو براي از ميان برداشتن اين موانع و مشکلات بايد نخست در ذهنتان آنها را نابود کنيد و همه چيز را به صورت دلخواه ببينيد . ” دکتر استانتون در اين باره مي گويد : يکي از بزرگترين قدرت هاي بشري اين است که ما خودمان را به صورتي مي سازيم که در افکار و تصورات ما آن صورت و شکل وجود دارد . بسياري از افراد ما را در جهت تغيير و بهتر شدن نصيحت و ترغيب ميکنند ولي متاسفانه اکثراٌ اين نيت هاي خير خواهانه تحقق پيدا نمي کنند . افراد در اين رابطه احساس گناه و کوتاهي مي کنند . اين راهي ساده و عملي است که از افکارمان براي ايجاد تغييراتي در درون و برون خودمان استفاده کنيم . يکي از موفقيت آميزترين روشها اين است که خودمان را به صورتي تصور کنيم که مايليم به آن صورت باشيم . اين کمک زيادي در ايجاد تحولات و تغييرات در ما مي کند . تاثير شگرف اين روش در موارد بي شماري که براي اقدامات درماني و تغييرات رفتاري به کار رفته ، به اثبات رسيده است . “
به طور کلي هر حالت دلخواهي را که مي خواهيد به خود تلقين نمائيد تا آنگونه شويد ، بايد در حال هيپنوز آن حالت را مجسم نموده و دقيقاٌ خودتان را در آن حالت ايده آل و دلخواه ببينيد . يعني تصور و تجسم کنيد که به آن حالت رسيده ايد .
بعد از انکه تلقينات هيپنوتيکي مورد نياز خود را القاء کرديد، در خاتمه بهتر است اين تلقين را القاء کنيد :
روش اميل گوئه در تلقين ( من هر روز ، هر لحظه و هر آن از هر حيث و هر جهت بهتر و بهتر مي شوم . ) ( من در جلسه آينده هيپنوتيزمم عميق تر و سنگين تر خواهد شد )
بازگشت به حالت عادي
بهتر است سوژه در حال هيپنوز را با اين تلقينات به سطح هوشياري برگردد  تا پس از خارج شدن از حالت هيپنوز دچار سنگيني در سر نشود . «پس از اين که من تا عدد هفت بشمارم  من به سطح عادي هشياري طبيعي باز خواهم گشت، هر شماره‌اي که مي‌شمارم من يک درجه هشيارتر مي‌شوم. يک … دو … حالم کاملاً خوب است، قلبم منظم و عادي مي‌زند، تنفس و نبضم عادي است. بعد از هشياري کاملا آرامش خواهم داشت.
برخي از سوژه‌ها بعد از بيداري دچار سردرد و يا لرزش مي‌شوند.
کليه تلقيناتي که جهت ريلکس شدن و به حالت هيپنوز وارد شدن  من به خود کردم، اثرش کاملاً از بين رفته است، من از هر حيث حالم عادي و خوبست، دست و پاهايم عادي و طبيعي است، حالا کم‌کم هشيار مي‌شوم … سه … حالم خوب‌تر شد، هشيارتر شدم … چهار … الان خوشحال و خندان هستم … پنج … شش … وقتي به عدد هفت برسم من کاملا هشيار شده و احساس خوشحالي و خنده خواهم کرد … هفت … من کاملاً هشيار هستم.» بعد از شمردن عدد هفت کمي تامل ميکنم و بايد باز هم تلقين شود «حالا چشم‌هايم  باز است، خيلي سر حال و با نشاط هستم، حالم کاملاً طبيعي و عادي است» بايد به ياد داشت که وقتي شما چشم‌هايتان را مي‌گشائيد و مي‌خنديد، هنوز هم به هشياري کامل نرسيده ايد، بلکه در حال نيمه هيپنوز مي‌باشيد پس از چند دقيقه و شايد کمتر از ربع ساعت اثر هيپنوز هنوز باقي است، لذا هنوز تلقينات در شما اثر مي‌کند

 

 

padidehkimiapadidehkimiapadidehkimiapadidehkimia