padidekimia

padide kimia.co

دلايلي که موجب مي شود قانون جذب برايتان کار نکند

1. شک و ترديد : شک نقطه مقابل اعتماد و باور است . اگر باور نداريد ، انتظار دريافت هم نداشته باشيد . قانون جذب در 100 % مواقع کار مي کند ، چه قبولش داشته باشيد چه نداشته باشيد . وقتي در حالت شک و ترديد قرار داريد ، فقط آشفتگي بيشتر را به زندگيتان جذب مي کنيد . البته طبيعيست که خلاص شدن از دست باورهاي محدود کنندهء قديمي آسان نيست ؛ اما بدانيد که همين باورها هستند که شما را در جايي که هم اکنون قرار داريد نگه داشته اند . ظرف درونتان را خالي کنيد ، و به قدرتتان به عنوان يک خلق کننده ايمان بياوريد .

2. اعمالتان ، در تناقض با مقصودتان است : اگر هدفتان کم کردن وزن است ، و تصور مي کنيد که لاغر شده ايد ، و 20 دقيقه مراقبه مي کنيد تا به وزن دلخواهتان برسيد سپس بلند مي شويد و بلافاصله يک ساندويچ پر از سس مي خوريد ، در واقع داريد خودتان را نقض مي کنيد . اگر هدفتان جمع کردن 20،000 $ براي خريدن يک ماشين جديد است و بعد تمام پس اندازتان را ريخت و پاش مي کنيد و خرج خريدهاي بيخودي مي کنيد ، داريد خودتان را نقض مي کنيد . معمولاً ، اعمال نقض کننده با احساسات منفي مثل احساس گناه همراه هستند . تا زماني که احساسات منفي مثل ناراحتي و رنج و احساس گناه داريد ، در همان موقعيتي که هستيد مي مانيد ، چون اين احساسات به اين معنا هستند که در حال جذب چيزهايي هستيد که نمي خواهيد . مثلاً در مثال اول ، چون به جاي جذب يک اندام لاغر داريد چند کيلو اضافه تر را جذب مي کنيد دچار احساسات منفي مي شويد . در مثال دوم ، چون داريد 20،000$ بدهي را به جاي 20،000 $ پس انداز جذب مي کنيد دچار احساسات منفي مي شويد . خواسته هايتان را با اعمال متضاد نقض نکنيد .

3. خواسته هايتان شفاف و واضح نيستند : وقتي در حال به کار بردن قانون جذب هستيد بايد خواسته هايتان شفاف و واضح باشند . " شفاف " بودن لزوماً به معناي " خوب بودن " نيست . به اين معناست که ارزشهاي غير اصلي نبايد با خواسته هايتان عجين باشند . مثلا ً ، اگر بگوييد " مي خواهم يک ميليون دلار آشکار کنم تا مردم بيشتر به من احترام بگذارند " ، در واقع آرزوي شما " مورد احترام قرار گرفتن " است . يک مورد را انتخاب کنيد ، يا پول يا احترام ، خواسته تان را شفاف کنيد .

4. شما در حال جذب از موضع " نداشتن " هستيد : نمي توانيد بگوييد " من که هيچ پولي ندارم " و انتظار جذب پول را داشته باشيد . نمي توانيد بگوييد " چرا هيچ کس نمي خواهد با من باشد ؟ " و انتظار جذب عشق داشته باشيد . نمي توانيد بگوييد " من نمي خواهم فقير باشم " و انتظار ثروتمند شدن داشته باشيد . از اين راه هيچ اتفاقي نمي افتد .

اينگونه به مسئله نگاه کنيد : اگر فرزندتان اسباب بازي اش را وسط اتاق پرت کرده و باعث شده کسي آسيب ببيند ، دستور مؤثري که مي توانيد به او بدهيد چيست ؟ ترجيح مي دهيد بگوييد " اسباب بازي را بنداز " يا " اسباب بازي را پرت نکن " ؟ اميدوارم اولي را انتخاب کنيد . گاهي اوقات براي ايجاد يک نتيجهء متفاوت بايد رويکردي متفاوت داشت .

5 . قصد و نيت شما همان آرزوهاي واقعي تان نيستند : يک اشتباه معمول در بين کساني که تازه دارند از قانون جذب استفاده مي کنند اين باور است که قانون جذب فقط با افکار سر و کار دارد . واقعيت اين است که ، قانون جذب بيشتر از هر چيز ديگري با احساسات در ارتباط است . به زماني فکر کنيد که چيزي را واقعاً مي خواسته ايد ، مثل ترفيع مقام ، ماشين يا يک نمرهء مشخص . يادتان آمد احساستان چگونه بود ؟ وقتي واقعاً چيزي را مي خواهيد ، يک وسواس فکري نسبت به آن پيدا مي کنيد .براي مثال ، تابستان چند سال پيش که تصميم گرفتم بدنم را عضله اي کنم ، نسبت به هر چيزي که بايد انجام مي دادم تا وزن اضافه کنم و ماهيچه بسازم وسواس پيدا کردم و تبديل به افکار دائمي من شده بودند . به سلامتي ، رژيم غذايي ، و خواب اهميت مي دادم و به آنها فکر مي کردم . مقاله هايي در مورد افزايش وزن مي خواندم ، از دوستاني که بدني عضله اي داشتند اطلاعات در مورد ساختن ماهيچه کسب مي کردم ، و ديوانه وار ورزش مي کردم . در عرض چند ماه ، به اندام دلخواهم رسيدم . اگر در حال آشکار کردن چيزهايي هستيد که فکر کردن به آن قلبتان را شعله ور نمي کند ، موفق نخواهيد بود . اگر از کائنات يک ميليون دلار درخواست کنيد ، اما واقعاً يک ميليون دلار را نخواهيد هيچگاه آن را نخواهيد ديد چون آرزوي قلبيتان نيست .
قانون جذب قانوني انتزاعي است و به طور خلاصه بيان مي‌کند که هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب يا بد، زشت يا زيبا و ... در دنياي واقعي نمود خواهد يافت. سرعت و شدت به واقعيت پيوستن اين تصوير ذهني به شدت تمرکز روي آن موضوع و وضوح تصوير آن در ذهن بستگي دارد.

قانون جذب ميگويد هر چه فکر کني همان مي‌شود. هيچوقت نبايد فراموش کنيم که ما به چيزي که فکر ميکنيم ميرسيم نه به چيزي که دوست داريم. هميشه يک حس خوب يک فکر خوب به دنبال مياورد .پس حس خود را سرشار از عشق و شوق کنيم.

در زير به معرفي و توضيح قانون هاي جذب مي‌پردازيم
1- قانون علت و معلول
هر چيز به دليلي رخ مي دهد . براي هر علتي معلولي هست ، و براي هر معلولي علت يا علت هاي بخصوصي وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد . چيزي به اسم اتفاق وجود ندارد .

2- قانون ذهن
همه ي علت ها و معلول ها ذهني هستند . افکار شما تبديل به واقعيت مي شوند . افکار شما آفريننده اند . شما تبديل به همان چيزي مي شويد که درباره ي آن بيشتر فکر مي کنيد .
هميشه درباره ي چيز هايي فکر کنيد که واقعا طالب آن هستيد و از فکر کردن درباره ي چيزهايي که خواستار آن نيستيد اجتناب کنيد .

3- قانون عينيت يافتن ذهنيات
دنياي پيرامون شما تجلي فيزيکي دنياي درون شماست . کار اصلي شما در زندگي اين است که زندگي مورد علاقه ي خود را در درون خود خلق کنيد .
زندگي ايده آل خود را با تمام جزئيات آن مجسم کنيد و اين تصوير ذهني را تا زماني که در دنياي پيرامون شما تحقق پيدا کند حفظ کنيد .

4- قانون رابطه ي مستقيم
زندگي بيرون شما بازتاب زندگي دروني شماست . بين طرز فکر و احساسات دروني شما از يک طرف و عملکرد و تجارب بيروني شما از طرف ديگر رابطه مستقيم وجود دارد .

5- قانون باور
هر چيزي را که عميقا باور داشته باشيد برايتان به واقعيت بدل مي شود . شما آنچه را که مي بينيد باور نمي کنيد بلکه آن چيزي را مي بينيد که قبلا به عنوان يک باور انتخاب کرده ايد . پس بايد :
- باور هاي محدود کننده اي را که مانع موفقيت شما هستند شناسايي کنيد .
- آنها را از بين ببريد .

6- قانون ارزش ها
نحوه ي عملکرد شما هميشه با زيربنايي ترين ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است .
آنچه براستي ارزش هايي را که واقعا به آن اعتقاد داريد بيان مي کند ادعاهاي شما نيست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب هاي شما به ويژه در هنگام ناراحتي و عصبانيت است .

7- قانون انگيزه
هر چه مي گوييد يا انجام مي دهيد از تمايلات دروني ، خواسته ها و غرايز شما سرچشمه مي گيرد . اين کار ممکن است بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.
رمز موفقيت دو چيز است :
- تعيين اهداف و برنامه ريزي براي آنها .
- مشخص کردن انگيزه ها .

8- قانون فعاليت ذهن ناخودآگاه
ذهن ناخودآگاه شما موجب مي شود همه ي گفته ها و اعمالتان مطابق با الگويي انجام پذيرد که با تصوير ذهني و باورهاي زير بنايي شما هماهنگ است .
ذهن ناخودآگاه شما بسته به اينکه چگونه آنرا برنامه ريزي کنيد مي تواند شما را به پيش ببرد و يا از پيشرفت باز دارد .

9- قانون انتظارات
اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چيزي را داشته باشيد در جهان پيرامورتان امکان وقوع پيدا مي کند .
شما هميشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل مي کنيد و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافيانتان تاثير مي گذارد .

10- قانون تمرکز
هر چيزي که ذهن خود را به آن مشغول سازيد در زندگي واقعيت پيدا مي کند .
هر چيزي که روي آن تمرکز کنيد و مرتبا به آن فکر کنيد در زندگي واقعي شکل مي گيرد و گسترش پيدا مي کند . بنابراين بايد فکر خود را بر چيزهايي متمرکز کنيد که در زندگي واقعا طالب آن هستيد .

11- قانون عادت
حداقل 95% از کارهايي که انجام مي دهيد از روي عادت است ، خواه عادت هاي مفيد و خواه عادت هاي مضر .
شما مي توانيد عادت هايي را که موفقيتتان را تضمين مي کند در خود پرورش دهيد . به اين صورت که تا هنگامي که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتيک و غير ارادي انجام نشوند تمرين و تکرار آگاهانه و مدام آنرا ادامه دهيد .

12- قانون جذب
شما مرتبا افکار ، ايده ها و موقعيت هايي را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب مي کنيد ، خواه افکار منفي خواه افکار مثبت .
شما مي توانيد بهتر از اينکه هستيد باشيد ، ثروتمند تر از اکنون باشيد و توانايي هاي بيشتري داشته باشيد چون مي توانيد افکار غالب خود را تغيير دهيد .

13- قانون انتخاب
زندگي شما نتيجه ي انتخاب هاي شما تا اين لحظه است .
چون هميشه در انتخاب افکار خود آزاد هستيد ، کنترل کامل زندگي تان و تمامي آنچه برايتان اتفاق مي افتد در دست شماست .

14- قانون تفکر مثبت
براي موفقيت و شادي در تمام جنبه هاي زندگي تفکر مثبت امري ضروري است .
شيوه ي تفکر شما نشان دهنده ي ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شماست .

15- قانون تغيير
تغيير غير قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژي رو به پيشرفت هدايت مي شود با سرعتي غير قابل قياس با گذشته در حال حرکت است .
کار شما اين است که استاد تغيير باشيد نه قرباني آن .

16- قانون کنترل
اين که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر مي کنيد بستگي به اين دارد که فکر مي کنيد تا چه حد زندگي تان را تحت کنترل داريد .
سلامتي ، شادي و عملکرد عالي از طريق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرايط پيرامونتان به وجود مي آيد .

17- قانون مسئوليت
هر جا که هستيد و هر چه که هستيد بخاطر آن است که خودتان اينطور خواسته ايد .
مسئوليت کامل آنچه که هستيد ، آنچه که بدست آورده ايد و آنچه که خواهيد داشت بر عهده ي خود شماست .

18- قانون پاداش
عالم در نظم و تعادل کامل به سر مي برد . شما هميشه پاداش کامل اعمالتان را مي گيريد .
هميشه از همان دست که مي دهيد از همان دست مي گيريد . اگر از عالم بيشتر دريافت مي کنيد به اين دليل است که بيشتر مي بخشيد .

19- قانون خدمت
پاداش هايي که در زندگي مي گيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دارد .
هر چه بيشتر براي بهبود زندگي و سعادت ديگران کار و مطالعه کنيد و توانايي هاي خود را افزايش دهيد ، در عرصه هاي مختلف زندگي خود نيز پيشرفت بيشتري به دست مي آوريد .

20- قانون تاثير تلاش
همه ي اميدها ، روياها ، هدف ها و آرمان هاي شما در گرو سخت کوشي شماست .
هر چه بيشتر تلاش کنيد ، بخت و اقبال بهتري پيدا مي کنيد .
هيچ راه ميانبري وجود ندارد .

21- قانون آمادگي
شانس در واقع به هم پيوستن موقعيت و آمادگي است . عملکرد خوب نتيجه ي آمادگي کامل است که مراحل کسب آن اغلب از هفته ها ، ماه ها و سال ها قبل آغاز مي شود .
در هر حوزه اي موفق ترين افراد آنهايي هستند که همواره در مقايسه با افراد نا موفق وقت بيشتري را صرف کسب آمادگي براي انجام کار مي کنند .

22- قانون حد توانايي
هيچ وقت براي انجام همه ي کارها وقت کافي وجود ندارد ولي هميشه براي انجام مهمترين کارها وقت کافي است .
هر جه بيشتر کار کنيد کارايي بيشتري پيدا مي کنيد . اما اگر بخواهيد بيش از حد حد توانتان انجام امور مختلف را به عهده بگيريد نتيجه اي جز اين نخواهد داشت که بفهميد توانايي شما براي انجام کارها حدي دارد .

23- قانون تصميم
مصمم بودن از ويژگي هاي اساسي افراد موفق است .
در زندگي شما هر جهشي در جهت پيشرفت ، هنگامي حاصل مي شود که در موردي تصميم روشني گرفته باشيد .

24- قانون خلاقيت
ذهن شما مي تواند به هر چيزي که برايش قابل درک باشد و آن را باور داشته باشد دست يابد .
هر نوع پيشرفتي در زندگي تان با يک ايده آغاز مي شود و چون توانايي شما در خلق ايده هاي جديد نا محدود است آينده ي شما نيز محدوديتي نخواهد داشت .

25- قانون انعطاف پذيري
در تعيين اهداف خود قاطعيت داشته باشيد ، اما در مورد روش دستيابي به آنها انعطاف پذير باشيد .
در عصر تحولات سريع ، رقابت شديد و کهنه شدن مدام همه چيز ، انعطاف پذيري و سازگاري از شرايط اساسي موفقيت است .

26- قانون استقامت
معيار ايمان به خود ، توانايي استقامت در برابر سختي ها ، شکست ها و نا اميدي هاست .
استقامت ويژگي اساسي موفقيت است . اگر شما به اندازه ي کافي استقامت کنيد ، طبيعتا سرانجام موفق مي شويد .

27- قانون صداقت
خوشبختي و داشتن عملکرد عالي هنگامي به سراغ شما مي آيد که تصميم بگيريد هماهنگ با والاترين ارزش ها و عميق ترين اعتقادات خود زندگي کنيد .
هميشه با آن بهترين ِ بهترين ها که در درون شماست صادق باشيد .

28- قانون احساس
شما در فکر کردن ، درک کردن و تصميم گرفتن صددرصد احساسي عمل مي کنيد . با احساستان تصميم مي گيريد و با عقلتان توجيه مي کنيد .
از آنجايي که کنترل افکارتان در دست خودتان است ، خوشبختي شما نيز بستگي به ميزان اراده ي شما در کنترل افکارتان دارد .

29- قانون خوشبختي
کيفيت زندگي تان را احساس شما در هر لحظه تعيين مي کند و احساس شما را تفسير شما از وقايع پيرامونتان تعيين مي کند نه خود وقايع .
هرگز براي اينکه تجربه ي خوشي از دوران کودکي داشته باشيد دير نيست . کافي است گذشته را مرور کنيد و روشي را که براي تفسير تجربيات خود داشته ايد تغيير دهيد .

30- قانون جايگزيني
ذهن خودآگاه شما در آن واحد فقط مي تواند يک فکر را در خود جاي دهد ، يا مثبت يا منفي . شما مي توانيد با جايگزين کردن افکار مثبت به جاي افکار منفي به خوشبختي دست پيدا کنيد .
ذهن مانند باغي است که در آن يا گل مي رويد يا علف هرز .

31- قانون اظهار
هر گفته اي تاثيري به جا مي گذارد . وقتي چيزي را با حالتي سرشار از احساس به خودتان مي گوييد ، افکار ، ايده ها و رفتارهايي هماهنگ با همان کلمات بوجود مي آيد .
فقط راجع به چيز هايي فکر کنيد که طالب آن هستيد و راجع به آنچه که طالب آن نيستيد فکر نکنيد .

32- قانون عکس العمل
افکار و احساسات شما تعيين کننده ي اعمال شماست و اعمال شما نيز به نوبه ي خود تعيين کننده ي افکار و احساسات شماست .
اگر برخوردي مثبت ، خوشايند و خوش بينانه داشته باشيد ، فردي مثبت ، خوشايند و خوش بين خواهي شد .

33- قانون تجسم
دنياي پيرامون شما تصويري از دنياي درون شماست . تصاوير ذهني که به آن مشغول هستيد افکار ، احساسات و رفتار شما را تحت تاثير قرار مي دهد .
هر چيزي که به روشني و با تمام وجود تجسم کنيد نهايتا در زندگي شما به واقعيت مي پيوندد .

34- قانون تمرين
هر چيزي را که مرتبا تمرين کنيد تبديل به يک عادت جديد مي شود . شما مي توانيد رويکرد ها ، توانايي ها و کيفيات خوشبختي و موفقيت را در خود بپرورانيد ، به اين صورت که قوانين موفقيت را براي خود آنقدر تکرار کنيد تا جزئي از شخصيت شما شوند .

35- قانون تعهد
کيفيت عشق و طول مدت يک دوستي رابطه ي مستقيم با عمق تعهد هر دو نفري دارد که مي خواهند با يکديگر رابطه ي موفقي داشته باشند .
نسبت به کساني که برايشان اهميت زيادي قايل هستيد از صميم قلب و بي قيد و شرط متعهد باشيد .

36- قانون ارزش
شما هميشه به سوي کساني که با شما ارزش ها ، باورها و اعتقادات مشترکي دارند و با آنها توافق داريد ، جذب مي شويد .
عشق کور نيست .

37- قانون تفاهم
ميزان تفاهم شما با هر کس بستگي به اين دارد که تا چه حد ارزش ها ، رويکردها ، هدف ها و باورهاي مشترکي داريد .

38- قانون ارتباطات
کيفيت روابط شما را ، کيفيت و کميت ارتباطات شما با ديگران تعيين مي کند .
ايجاد و حفظ روابط خوب نياز به صرف وقت دارد .

39- قانون توجه
شما به چيزي توجه مي کنيد که آن را بسيار دوست داريد و برايش ارزش قائل هستيد .
با دقت گوش کردن به ديگران باعث مي شود بفهمند که شما آنها را دوست داريد و اين کار باعث ايجاد اطمينان مي شود ، يعني همان چيزي که اساس يک ارتباط دوستانه است .

40- قانون عزت نفس
هر کاري که در زندگي انجام مي دهيد براي حفظ يا افزايش عزت نفس است . شما در کنار کسي احساس خوشبختي مي کنيد که باعث مي شود احساس کنيد فردي ارزشمند و مهم هستيد .
هر چه بيشتر سعي کنيد که عزت نفس را در ديگران افزايش دهيد خودتان را نيز بيشتر دوست خواهيد داشت و براي خودتان احترام بيشتري قائل خواهيد شد .

41- قانون تلاش غيرمستقيم
در روابط با ديگران غير مستقيم عمل کردن بيشتر باعث موفقيت مي شود . براي اينکه يک دوست خوب داشته باشيد بايد يک دوست خوب باشيد . اگر مي خواهيد روي ديگران تاثير بگذاريد بايد شما هم از ديگران تاثير بگيريد .
براي ايجاد و حفظ روابط دوستانه بايد اول خودتان يک فرد دوست داشتني باشيد .

42- قانون تلاش معکوس
هر چه بيشتر تلاش کنيد که به زور رابطه ي خوبي با ديگران ايجاد کنيد کمتر موفق خواهيد شد .
براي ايجاد يک رابطه ي خوب کافي است فقط راحت باشيد ، خودتان باشيد و از لحظاتي که با ديگران هستيد لذت ببريد .

43- قانون هويت
حساسيت بيش از حد يا شخصي کردن مسائل يکي از دلايل اصلي بروز مشکل در برقراري روابط با ديگران است .
فقط از طريق غيرشخصي کردن ، جدا کردن خود از مسائل و داشتن يک نگرش عيني و واقع بينانه مي توانيد خوب عمل کنيد و با ديگران روابط موثر برقرار سازيد .

44- قانون بخشش
سلامت رواني شما دقيقا بستگي دارد به اينکه تا چه حد مي توانيد کساني را که با اعمالشان به نحوي به شما آسيب رسانده اند براحتي ببخشيد .
بسياري از ناراحتي ها و بدبختي ها ناشي از ناتواني در بخشيدن ديگران است . اين عدم توانايي منجر به مقصر شمردن ديگران و احساس کينه و نفرت نسبت به آنها مي شود .

45- قانون پذيرش واقعيت
مردم تغيير نمي کنند . آنها را همان طور که هستند بپذيريد. سعي نکنيد ديگران را عوض کنيد يا انتظار داشته باشيد تغيير کنند . شما نتيجه ي نگرش خودتان را مي بينيد .
کليد داشتن روابط خوب با ديگران ؛ پذيرش آنها به همان صورتي است که هستند .

46- قانون کم کوشي
بشر سعي مي کند آنچه را که مي خواهد با کمترين تلا ش ممکن بدست آورد . همه ي پيشرفت هاي بشر در زمينه ي تکنولوژي در واقع راه هاي دستيابي به بيشترين برون داد با کمترين درون داد است .
بنابراين همه ي افراد بشر اساسا تنبلند و همواره به دنبال آسان ترين راه ممکن براي انجام کارها هستند .

47- قانون حداکثر
بشر هميشه سعي مي کند در قبال صرف وقت ، پول ، تلاش يا احساس خود بيشترين نتيجه را حاصل کند . در انتخاب بين کمتر يا بيشتر ، ما هميشه بيشتر را انتخاب مي کنيم .
بنابراين ، ما مردم اصولا در انجام هر کاري حريص هستيم . اين ويژگي في نفسه نه خوب است و نه بد . اين فقط يک واقعيت است .

48- قانون مصلحت
شما هميشه سعي مي کنيد در سريعترين زمان ممکن و با آسانترين راه به هدف هايتان برسيد و کمتر به عواقب اين کار توجه داريد .
شما در هر کاري که انجام مي دهيد تمايل داريد که از روشي استفاده کنيد که دردسر و مشکلات کمتري ايجاد کند .

49- قانون دوگانگي
شما براي هر کاري که انجام مي دهيد هميشه يکي از اين دو دليل را ارائه مي دهيد :
- دليلي که درست به نظر مي رسد
- دليل واقعي
دليلي که درست به نظر مي رسد دليلي احترام برانگيز و ظاهرا شرافتمندانه است . اما دليل واقعي اين است که راهي که انتخاب کرده ايد در حال حاظر سريعترين و آسان ترين راه براي رسيدن به اهداف شماست .

50- قانون انتخاب
هر کاري که انجام مي دهيد بر اساس ارزش هاي غالب در آن لحظه است . حتي هيچ کاري نکردن هم نوعي انتخاب است .
هر جا که هستيد و هر کسي که هستيد به دليل انتخاب ها و تصميم هايي است که تا اين لحظه گرفته ايد .

51- قانون ارزش واقعي
ارزش هر چيز در چشم بيننده است . براي هيچ چيز ارزش از پيش تعيين شده اي وجود ندارد . ميزان ارزش هر چيز بهايي است که کسي حاضر است برايش بپردازد .
کسي که حاضر است در مقايسه با ديگران بالاترين بها را براي چيزي بپردازد ارزش نهايي آنرا تعيين مي کند .

52- قانون تعجيل
شما هميشه ترجيح مي دهيد که زودتر به آرزوهايتان برسيد تا ديرتر .
به همين دليل است که در تمام عرصه هاي زندگي تان بي قرار هستيد .

53- قانون ارزش نهايي
تعيين کننده ي بهاي اصلي هر محصول اينست که آخرين مشتري ها براي آخرين اقلام باقي مانده ي آن ، چقدر حاضرند بپردازند .

54- قانون عرضه و تقاضا
هنگامي که مقدار کالا يا مواد اوليه محدود است ، افزايش قيمت منجر به کاهش تقاضا مي شود و برعکس .
تشويق باعث افزايش و تنبيه باعث کاهش مي شود . در فعاليت هاي توليدي ، ماليات و مقررات در حکم تنبيه عمل مي کنند و در فعاليت هاي غير توليدي ، سود و مزايا به عنوان پاداش عمل مي کند .

55- قانون کهن (Kohen)
همه چيز قابل بحث و مذاکره است .
چه در خريد و چه در فروش ، هر پيشنهاد قيمت يا شرايطي از سوي يکي از طرفين معامله در صورتي بهترين پيشنهاد است که بازار ، آنرا بپذيرد .
هميشه براي رسيدن به قيمت بهتر صحبت کنيد .

56- قانون داوسن (Davson)
اگر بدانيد چگونه به بهترين نحو وارد مذاکره شويد ، هميشه مي توانيد معامله ي بهتري انجام دهيد .
هميشه بيشتر از آنچه در نظر داريد مطالبه کنيد . هرگز اولين قيمت پيشنهادي را نپذيريد . عجله نکنيد و سپس قيمت بهتري را درخواست کنيد .

57- قانون تعيين مهلت
تعيين مهلت يکي از جنبه هاي ضروري معامله است . هرگاه پيشنهادي مي دهيد ، براي رد يا قبول آن مهلتي تعيين کنيد .
اما اگر طرف مقابل براي شما مهلتي تعيين کند ، کافي است بگوييد : " اگر فقط همين قدر وقت دارم جواب من منفي است " .

58- قانون شرايط پرداخت
شرايط پرداخت يک معامله از ساير شرايط ، حتي از قيمت مهمتر است .
شما معمولا مي توانيد هر قيمتي را بپذيريد اگر شرايط پرداخت مطلوب باشد .

59- قانون آمادگي
80% موفقيت در معاملات بستگي به اين دارد که تا چه حد از قبل خود را آماده کنيد .
قبل از معامله حتما اطلاعات لازم را جمع آوري کنيد ، کارهاي مقدماتي را انجام دهيد و از صحت فرضيات خود اطمينان حاصل کنيد .

60- قانون جابجايي
قبل از معامله خود را به جاي طرف مقابل بگذاريد و پيش بيني کنيد که او قصد دارد چگونه معامله را پيش ببرد .
هنگامي که از موقعيت طرف مقابل درک درستي پيدا کرديد ، بهتر خواهيد توانست معامله را به نفع خود به انجام برسانيد .

61- قانون اشتياق
از طرفين معامله ، آنکه از خود اشتياق بيشتري نشان مي دهد امکان کمتري براي بدست آوردن بهترين قيمت دارد .
شما تنها در صورتي مي توانيد معامله را انجام دهيد که بتوانيد در صورت نامطلوب بودن قيمت از خير معامله بگذريد .

62- قانون عمل متقابل
مردم ذاتا عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفي که به آنها مي کنيد متقابلا پاداش شما را بدهند .
در معامله با دادن امتيازات کوچک مي توانيد در عوض امتيازات بزرگتري بدست آوريد .

63- قانون عدم ختم معامله
هيچ معامله اي تمام شده نيست . اگر اطلاعات جديدي بدست آورديد که باعث شد از شرايط معامله راضي نباشيد از طرف ديگر معامله بررسي مجدد شرايط را تقاضا کنيد .

64- قانون وفور نعمت
ما در جهاني سرشار از نعمت زندگي مي کنيم ، جهاني که در آن گنجينه ي عظيمي از ثروت براي تمام کساني که طالب آن هستند وجود دارد .
براي دستيابي به استقلال مالي همين امروز براي افزايش ثروت خود تصميم بگيريد و سپس همان کاري را انجام دهيد که ديگران پيش از شما براي رسيدن به همين هدف انجام داده اند .

65- قانون معاوضه
پول وسيله ي معاوضه ي خدمات و توليدات يک نفر است با خدمات و توليدات شخص ديگر .
ميزان درآمد شما در هر زمان بازتاب ارزشي است که ديگران براي کار شما قائل هستند .

66- قانون سرمايه
سرمايه عبارت از دارايي هايي است که مي توان براي توليد پول نقد از آن استفاده کرد . باارزش ترين دارايي شما توانايي کسب درآمد است .
منابع جسماني ، ذهني و عقلاني شما که مرتبا در حال رشد و تغيير است سرمايه ي شخصي شماست .

67- قانون پس انداز
هميشه اول از همه حق خودتان را بدهيد . آزادي مالي از آن کساني است که هميشه حداقل ده درصد از درآمد خودرا پس انداز مي کنند .
اگر نمي توانيد پول پس انداز کنيد ، استعداد ثروتمند شدن نداريد .

68- قانون نگهداري
اينکه چقدر درآمد داريم مهم نيست ، بلکه نکته ي مهم اينست که چه مقدار از آن را مي توانيد نگه داريد .
افراد موفق وقتي که درآمد خوبي دارند پس انداز مي کنند و در نتيجه وقتي درآمد کمي دارند پشت گرمي مالي دارند.

69- قانون پارکينسون
مخارج معمولا آنقدر افزايش پيدا مي کند تا اينکه به ميزان درآمد برسد.به همين دليل است که اکثر مردم هنگام بازنشستگي فقير هستند.
براي اينکه ثروتمند شويد بايد مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقيمانده را پس انداز کنيد.

70- قانون سرمايه گذاري
قبل از سرمايه گذاري تحقيقات لازم را به عمل آوريد.هنگامي که مشغول انجام تحقيقات مقدماتي براي سرمايه گذاري هستيد وقت کافي صرف اين کار کنيد،
درست همانطور که پس از سرمايه گذاري براي پول درآوردن وقت صرف مي کنيد.
هرگز خود را بطور ناگهاني درگير يک سرمايه گذاري غير قابل برگشت نکنيد.

71- قانون بهره ي مرکب
جمع آوري پول و افزايش دادن آن از طريق بهره ي مرکب، که هم به اصل سرمايه و هم به سود آن تعلق مي گيرد، شما را ثروتمند مي کند.
رمز دست يابي به استقلال مالي از طريق پس انداز اين است که پول را کنار بگذاريد و هرگز به هيچ دليلي به آن دست نزنيد.

72- قانون برآيند
موفقيت مالي بزرگ برآيند صدها، بلکه هزارها، تلاش کوچک است که ممکن است هرگز توسط کسي ديده يا تحسين نشده باشد.
براي ثروتمند شدن هيچ راه سريع يا آساني وجود ندارد.

73- قانون جذب
جمع آوري پول موجب مي شود که پول بيشتري به سوي شما جذب شود.
در حين جمع آوري پول ، تفکر مثبت در مورد آن شما را تبديل به چيزي شبيه آهن ربا مي کند، با اين تفاوت که شما پول را به سوي خود جذب مي کنيد.

74- قانون اشتياق
براي ثروتمند شدن بايد اشتياق شديدي براي اين کار داشته باشيد . اشتياقي اندک يا علاقه اي مختصر کافي نيست.
شدت علاقه ي خود را مي توانيد با مشاهده ي فعاليتهاي خود بسنجيد . آيا اين فعاليتها با ثروتمند شدن هماهنگي دارد يا نه؟

75- قانون هدف
قطعيت هدف نقطه ي آغاز ثروتمند شدن است. براي ثروتمند شدن بايد تصميم بگيريد که دقيقا چه مي خواهيد. آن را يادداشت کنيد و سپس براي دست يابي
به آن برنامه ريزي کنيد . تمام مردمان موفق افکارشان را روي کاغذ مي آورند.

76- قانون ثروتمند کردن
تمام ثروت هاي پايدار از طريق ثروتمند کردن ديگران از راه هاي مختلف بوجود مي آيد.
هر چه بيشتر تمرين کنيد که در بالا بردن کيفيت زندگي ديگران سهيم شويد ثروتمند شدن شما بيشتر تضمين مي شود.

77- قانون کارآفريني
مطمئن ترين راه براي ثروتمند شدن اين است که کار موفقي را براي خود طرح ريزي کنيد و به مرحله ي اجرا درآوريد . هيچکس با کار کردن براي ديگران ثروتمند
نمي شود. توليدات يا خدمات شما کافي است تنها ده درصد بهتر از رقيبانتان باشد تا راه را براي ثروتمند شدن شما هموار کند.

78- قانون خودساختگي
بهترين و مطمئن ترين راه براي راه اندازي يک کار جديد اين است که بدون سرمايه يا با مقدار اندک شروع کنيد ، و سپس مرحله به مرحله با استفاده از سود
حاصله پيش برويد. کساني که با پول خيلي کم شروع مي کنند در مقايسه با کساني که با پول خيلي زياد شروع مي کنند احتمال موفقيت بيشتري دارند.

79- قانون آمادگي براي شکست
آمادگي شما براي شکست خوردن ، تنها معيار واقعي تمايل شما براي ثروتمند شدن است.
شکست پيش نياز موفقيت بزرگ است . اگر مي خواهيد سريع تر موفق شويد آمادگي شکست خود را دو برابر کنيد.

80- قانون ريسک
در هر کاري ، بين ميزان ريسک پذيري و احتمال شکست رابطه ي مستقيم وجود دارد.
کارآفرينان موفق کساني هستند که براي سود بيشتر خطرات کار را تجزيه تحليل مي کنند و به حداقل مي رسانند.

81- قانون خوش بيني نابجا
خوش بيني بيش از حد مانند شمشير دو دم است که ميتواند هم به شکست و هم به موفقيت منجر شود.
در تجارت ، هر کاري دو برابر آنچه فکر مي کنيد هزينه دارد و سه برابر مدت زماني که پيش بيني مي کنيد به طول مي انجامد.

82- قانون ثبات قدم
اگر در راه ثروتمند شدن به اندازه ي کافي ثبات قدم داشته باشيد، بدون ترديد موفق خواهيد شد.
موانعي که در حين کار ظاهر مي شود پلکان موفقيت شما است به شرط آنکه از هر نااميدي و شکستي درس بگيريد.

83- قانون هدف تجارت
هدف اساسي تجارت پيدا کردن و حفظ مشتري است و در هر تجارتي کليه ي فعاليتها بايد بر اين هدف متمرکز باشد.
سود نتيجه ي پيدا کردن و حفظ مشتري با روشي مقرون به صرفه است.

84- قانون سازمان
يک موسسه ي تجاري مرکب از گروهي از افراد است که براي تنها هدف خود که همان پيدا کردن و حفظ مشتري است تشکيل شده است .
وجود هر کدام از کارکنان بايد براي انجام وظايف موسسه ضروري باشد.

85- قانون رضايت مشتري
در تجارت هر کسي مشغول حفظ رضايت مشتري است و هميشه حق با مشتري است.
مشغوليت ذهني تاجران موفق ارائه ي خدمات بهتر به مشتري است.

86- قانون مشتري
مشتري هميشه به دنبال بهترين و بيشترين است با پايين ترين قيمت ممکن.
يک برنامه ريزي خوب تجاري ايجاب مي کند که شما همواره به منافع شخصي مشتري توجه و بر آن تاکيد داشته باشيد.

87- قانون کيفيت
کيفيت آن چيزي است که مشتري مي گويد و مشتري است که در مورد ارزش کالا يا خدمات تصميم مي گيرد.
توانايي شما در افزودن ارزش به محصولات و يا خدمات خود تعيين کننده ي موفقيت شما در بازار است.

88- قانون کهنگي
هر چيزي که مورد استفاده قرار گيرد کهنه خواهد شد.
محصولات يا خدمات امروز بدليل تکنولوژي پويا و رقابت از همان ابتدا در فرآيند کهنه شدن قرار مي گيرد.
معجزه ي جديد يا محصول جديد شما که قرار است به بازار بيايد چيست؟

89- قانون ابتکار
براي شروع راه موفقيت ، داشتن يک ايده ي خوب تنها چيزي است که به آن نياز داريد.
پيشرفت در تجارت نتيجه ي يافتن راههاي سريع تر ، ارزان تر ، بهتر و آسانتر براي انجام يک کار است.

90- قانون عوامل ضروري موفقيت
هر کار يا تجارتي بيش از پنج تا هشت عامل ضروري براي موفقيت ندارد . اين عوامل، تعيين کننده ي چگونگي عملکرد شما هستند.
کارهايي را که منجر به موفقيت يا شکست شما مي شوند تعيين کنيد و سپس با بهره گيري از اين اطلاعات ، براي داشتن عملکرد بهتر در هر زمينه برنامه ريزي کنيد.

91- قانون بازار
قيمت واقعي هر کالا بهايي است که مشتري حاضر است براي آن کالا در بازار آزاد و رقابتي ، که در آن ساير کالاهاي مشابه نيز وجود دارد ، بپردازد .
هميشه حق با بازار است .

92- قانون تخصصي کردن
براي موفقيت در تجارت ، بايد ابتدا محصول يا خدمات بخصوصي را انتخاب کنيد و سپس تمام توانايي خود را براي انجام کار با بهترين روش به کار گيريد .
يکي از دلايل اصلي شکست در تجارب غير تخصصي کار کردن است .

93- قانون تمايز
در يک بازار رقابتي ، محصولات يا خدمات براي کسب موفقيت بايد در نوع خود ويژگي منحصر به فردي داشته باشند تا از ساير محصولات و خدمات مشابه متمايز گردند .
براي رقابت در بازار ، برتري کالاي شما بايد قابل توجه و قابل تبليغ کردن باشد و چيزي باشد که بازار حاضر باشد به خاطر آن پول پرداخت کند .

94- قانون تعيين خريدار
موفقيت در تجارت در گرو تعيين گروه هايي است که در بازار ، خريدار توليدات يا خدمات شما هستند .
- مشتريان شما دقيقا چه کساني هستند ؟
- کجا هستند ؟
- علت خريد آنها چيست ؟

95- قانون تمرکز بازار
موفقيت در بازار در گرو تمرکز کامل بر روي مشتريان بخصوصي است که مي توانند از ويژگي هاي خاص کالا يا خدمتي که ارائه مي دهيد بيشترين استفاده را ببرند .
تعيين و متمرکز کردن تلاش هايتان روي اين گروه خاص و اصلي ، رمز سوددهي است .

96- قانون برتري
بازار تنها براي عملکرد برتر ، توليدات برتر يا خدمات برتر بهاي عالي مي پردازد .
اولين کار در مديريت ، تعيين و بهبود بخشيدن به حوزه اي است که مي توانيد در آن برتر باشيد .

97- قانون احتمالات
هر رخدادي به ميزان معيني احتمال وقوع دارد . براي افزايش احتمال وقوع رخداد مورد نظر خود ، تعداد موارد را افزايش دهيد .
هر چقدر کارهاي بيشتري را به دفعات بيشتر امتحان کنيد ، احتمال موفقيت شما نيز بيشتر مي شود .

98- قانون وضوح اهداف
هر چقدر با وضوح بيشتري بدانيد که چه مي خواهيد و حاضريد چه اقداماتي براي دستيابي به آن انجام دهيد احتمال موفق شدن و رسيدن به آنچه مي خواهيد بيشتر مي شود .
روشن بودن اهداف مورد نظر مانند مغناطيسي عمل مي کند که اقبال را به سوي شما مي کشد .

99- قانون جذب
شما در زندگي ، افراد ، ايده ها و موقعيت هايي را به سوي خود جذب مي کنيد که با افکار غالب شما هماهنگ هستند .
هنگامي که اهداف شما از مغناطيس اشتياق شما سر شار شد به چيزي دست پيدا مي کنيد که مردم به آن شـــانس مي گويند .

100- قانون توقعات
اگر مدام توقع داشته باشيد که اتفاقات خوب برايتان رخ دهد ، ميزان شانس خود را در زندگي افزايش مي دهيد .
هر روزتان را ا اين جمله آغاز کنيد : " مي دانم امروز يک اتفاق عالي برايم مي افتد . "

101- قانون فرصت
بهترين فرصت ها اغلب در معمولي ترين موقعيت هاي پيرامون شماست .
بزرگترين فرصت شما ، به احتمال زياد درست پيش پاي شماست ، در کار ، حرفه ، تحصيل ، تجربه يا علايق فعلي شما .

102- قانون قابليت
شانس هنگامي رخ مي دهد که آمادگي و موقعيت در يک جا جمع شود .
در هر زمينه اي ، هر چقدر توانايي هاي بيشتري داشته باشيد و آنها را بيشتر پرورش دهيد شانس رسيدن به موقعيت هاي مطلوب نيز براي شما بيشتر مي شود .

103- قانون دانش
در هر زمينه اي ، شخصي که دانش و مهارت گسترده تري داشته باشد شانس موفقيت بيشتري نسبت به ديگران دارد .
دانش و مهارت گسترده ، فرد را آگاه ساخته و از چند و چون اوضاع با خبر مي کند و در نتيجه فرصت هايش را افزايش مي دهد .

104- قانون پيش فرض ها
پيش فرض هاي نادرست ريشه ي شکست ها هستند . شهامت محک زدن پيش فرض هاي خود را داشته باشيد .
پذيرش اينکه احتمال دارد پيش فرضتان اشتباه باشد ، راه را براي يافتن پيش فرض هاي جديد و دگرگوني هاي لازم باز مي کند ، چيزهايي که در غير اين صورت بدست نخواهيد آورد .

105- قانون وقت شناسي
وقت شناسي همه چيز است . اگر آمادگي لازم را در خود ايجاد کنيد ، زمان مناسب براي شما فرا خواهد رسيد .
" در درياي پر تلاطم زندگي ، هميشه مي توان موجي را يافت که اگر با آن حرکت کنيد شما را به ساحل خوشبختي مي رساند ." (ويليام شکسپير )

106- قانون انرژي
هر چقدر انرژي و اشتياق بيشتري داشته باشيد ، احتمال اينکه موقعيت مناسب را تشخيص دهيد و از آن استفاده کنيد بيشتر مي شود .
بهترين ايده ها و افکار خلاق بعد از مدتي استراحت و آرامش بدست مي آيد .

107- قانون روابط
هر چه افراد بيشتري را بشناسيد که ديد مثبتي نسبت به شما دارند موقعيت هاي بهتري به دست خواهيد آورد .
افرادي که شما را دوست دارند به شما ايده هاي جديدي مي دهند و راه موفقيت را براي شما باز مي کنند .

108- قانون درک ديگران
وقتي از ديد فرد ديگري به موقعيتي نگاه کنيد ، اغلب اوقات به ايده و راه حل هايي دست پيدا مي کنيد که قبلا به آنها پي نبرده بوديد .
مرتب از خودتان بپرسيد که مردم به چه نياز دارند و چه مي خواهند و شما چطور مي توانيد نيازها و خواسته هاي آنها را برآورده کنيد .

109- قانون رشد
اگر در حال رشد فکري نيستيد پس داريد در جا مي زنيد . اگر روز به روز بهتر نمي شويد پس داريد بدتر مي شويد .
يادگيري دائمي و رشد مداوم فکري را جزئي از برنامه ي روزانه ي زندگي خود قرار دهيد .

110- قانون تکرار
تمرين و تکرار بهاي بدست آوردن مهارت است . چيزي را که مدام و مرتب تکرار مي کنيد به صورت يک عادت جديد ذهني و عملي در مي آيد .
رشد فکري و احساس رضايت و خشنودي نتيجه ي کنار گذاشتن عادت هاي گذشته و جايگزين کردن تمرين ها و عادت هاي جديد است .

111- قانون پشتکار
يک زندگي خوب و درخشان مجموعه اي از هزاران تلاش و ايثاري است که هيچ کس از آن باخبر نيست .
" مردان بزرگ از ارتفاعاتي که فتح کرده اند حفاظت مي کنند ، جاهايي که يک شبه به آن نرسيده اند . اما هنگام شب در حالي که همراهانشان خفته اند باز هم به تلاش خود براي پيشروي ادامه مي دهند ." ( هنري وادزورث لانگفلو )

112- قانون خودشکوفايي
شما مي توانيد هر چه را که براي رسيدن به اهداف تعيين شده ي خود به آن نياز داريد بياموزيد .
آنهايي که مي آموزند توانا هستند .

113- قانون استعدادها
در درونتان مجموعه اي از استعدادها و توانايي ها نهفته است که اگر درست شناسايي و به کار گرفته شوند شما را قادر مي سازند تا به هر هدفي که در نظر داريد برسيد .
از چه قسمت هايي از کارتان بيشتر لذت مي بريد و آنها را خيلي خوب انجام مي دهيد ؟ اين سوال بهترين راهنما براي يافتن استعدادهاي واقعي شماست .

114- قانون کمال
موفقيت و خوشبختي هنگامي بدست مي آيد که کاري که از نجام آن لذت مي بريد ، بي عيب و نقص انجام مي دهيد .
" تعيين کننده ي کيفيت زندگي شما اين است که تا چه حد به کمال در زندگي اهميت مي دهيد و براي رسيدن به آن تا چه اندازه خود را مسئول و متعهد مي دانيد ." ( وينس لمباردي - مربي فوتبال )

115- قانون موقعيت
مشکلات مانع کار نيستند بلکه معلم ما هستند . در درون هر مشکلي بذر سود يا موقعيتي نهفته است ، برابر يا بيشتر از سود حاصل از انجام کار مورد نظر .
در راه موفقيت مشکلات را تبديل به پله هاي صعود کنيد .

116- قانون شهامت
وجود شهامتي سنجيده و حساب شده براي دستيابي به موفقيت ضروري است . ترس بزرگترين مانع رسيدن به هدف است .
رويارويي با ترس هاي خود را جزئي از عادت هايتان کنيد و در هر شرايطي اين کار را انجام دهيد .

117- قانون سخت کوشي
موفقيت ها و دستيابي به اهداف با سخت کوشي بدست مي آيد .هنگامي که شک داريد موفق مي شويد يا نه ، سخت تر تلاش کنيد و اگر به نتيجه نرسيديد باز هم بيشتر تلاش کنيد .
هنگامي که مشغول کار هستيد ، تمام مدت کار کنيد و وقت تلف نکنيد .

118- قانون بخشندگي
هر چه بيشتر ، بدون انتظار پاداش ، به ديگران خدمت کنيد ، خير و نيکي بيشتري به شما مي رسد ، آن هم از جاهايي که اصلا انتظار نداريد .
شما تنها در صورتي حقيقتا خوشبخت خواهيد بود که احساس کنيد به دليل خدمت به ديگران انسان با ارزشي هستيد .

119- قانون پذيرش
اينکه چطور با خودتان حرف مي زنيد ، حداقل 95% از فکر و احساس شما را مشخص مي کند . ذهن ناخودآگاه گفته هاي دروني شما را به عنوان دستور مي پذيرد .
همواره با خودتان گفتگوهاي مثبت ، سودمند و موثر داشته باشيد ، حتي هنگامي که احساس خوبي نداريد .

120- قانون خوش بيني
نحوه ي تفسير و توجيه تجربياتتان ، تفکرات و احساسات شما را شکل مي دهد .
اگر عادت کنيد در هر موقعيتي به دنبال يافتن نقاط مثبت باشيد موفق خواهيد شد که يک نگرش فکري مثبت را براي خود پايه ريزي کنيد و سرانجام هيچ چيز نمي تواند سد راهتان شود

 

padidehkimiapadidehkimiapadidehkimiapadidehkimia