padidekimia

padide kimia.co

بدليل کم کاري ملت ايران و اتلاف زمان و انرژي حدود چهار صد سال عقب هستيم و جبران آن براحتي از طريق ورود تکنوژي از طريق ورود سرمايه گذاران خارجي براي احداٍث کارخانجات بزرگ و برندهاي معروف جهان در مناطق باير و بلا استفاده و پهناور ايران و ابتدا شروع صنعت مونتاژ و استخدام و آموزش نيروي انساني داخلي توسط شرکتهاي خارجي مانند بوش-سامسونگ -هيوندا-بنز-ب ام و-سوني- اپل-جنرال موتورز و... اولا بيکاري در ايران ريشه کن خواهد شد تکنوژي بمرور منتقل شده و کم کم ايران خود ميتواند صاحب برند جهاني شود و ديگر با ورود کارخانجات خارجي تمام واسطه گرها از گردونه خارج خواهند و تمام شرکت هاي بطور شبانه روز براي رقابت با برندهاي خارجي تلاش خواند کرد و اين خود موجب آن خواهند شد اين فاصله تکنوژي و اتلاف وقت ايرانيان در چند دهه اخير جبران شود.و تا دو دهه ديگر هم رده کشورهاي توسعه يافته مانند آلمان ژاپن و.... خواهيم شد

 

 

 

padidehkimiapadidehkimiapadidehkimiapadidehkimia

.