padidekimia

padide kimia.co

فیلتر هیبرید از یک بخش الکتریکی و یک بخش کیسه‌ای جدا و پشت سر هم که هر دو در یک محفظه قرار دارند، تشکیل یافته است. بخش الکتریکی مشابه یک فیلد الکتریکی الکترفیلتر است بخش کیسه از مجموعه‌ای از کیسه‌ها تشکیل شده است که تقریباً مشابه یک فیلتر کیسه‌ای می‌باشد. جریان گاز ابتدا وارد قسمت الکتریکی می‌شود و تحت تأثیر میدان الکترواستاتیکی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد غبار جذب صفحات می‌شود. ذرات غبار باقی‌مانده که بخش کیسه‌ای وارد شده و روی سطح کیسه می‌نشینند. این ذرات باردار روی کیسه‌ها یک لایه غبار با فضای متخلخل به‌وجود می‌آورند که عبور گاز از بین لایه غبار را تسهیل می‌نماید. این امر باعث می‌شود علی‌رغم بزرگتر بودن سرعت عبور گاز از پارچه در فیلترهای هیبرید نسبت به فیلتر کیسه‌ای افت فشار ایجاد شده بسیار کمتر از فیلتر کیسه‌ای باشد که نتیجه آن امکان استفاده از سطح پارچه کمتر برای یک حجم مشخص گاز (یعنی A/C) بالاتر می‌باشد. مقدار A/C می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از فیلتر کیسه‌ای باشد و به‌همین نسبت سطح کیسه، تعداد cageها و شیرها کاهش می‌یابد.
نکته بسیار با اهمیت دیگر در فیلترهای هیبرید این است که با توجه به جذب بخش عمده غبار در قسمت الکتریکی بار غبار بسیار کمتری به بخش کیسه‌ای وارد خواهد شد که این امر باعث کاهش تعداد دفعات ارسال پالس‌های تمیز کننده که نتیجه آن افزایش عمر کیسه‌ها، افزایش عمر Pilot valve , Diaphragm و همچنین کاهش مصرف هوای فشرده می‌باشد.
معیارهای انتخاب نوع غبارگیر برای گازهای خروجی از کوره - مواردخام
معیارهای انتخاب به دو گروه معیارهای اقتصادی و زیست محیطی قابل تقسیم می‌باشند.
▪ معیارهای زیست محیطی عبارتند از:
۱) غلظت غبار خروجی در شرایط نر مال بهره‌برداری
۲) غلظت غبار خروجی در شرایط غیر نرمال بهره‌برداری
غبار خروجی در شرایط نرمال بهره‌برداری
انتخاب و طراحی تجهیزات غبارگیر بر مبنای مشخصات فرآیندی، حجم گاز، رطوبت مشخصه‌های غبار داده شده انجام می‌گیرد.
امروزه با استفاده از الکتروفیلتر در شرایط نرمال بهره‌برداری کاهش غبار خروجی به ۵۰mg/nm^۳ به آسانی انجام می‌شود و نیز دستیابی به ۲۰-۳۰mg/nm^۳ با طراحی مناسب و افزایش سطح صفحات مسیر ولی رساندن غبار خروجی به ۱۰mg/nm^۳ باعث افزایش بیش از اندازه سطح فیلتر اسیون و ابعاد فیلتر گردیده و به ندرت انجام می‌شود.
در فیلتر‌های بگ‌هاووس و هیبرید دستیابی به خروجی کمتر از ۲۰mg/nm^۳ به پائین نه تنها به آسانی مسیر می‌باشد بلکه در واقع خروجی بالاتر از مقدار فوق‌ اصولاً موضوعیت ندارد (مگر اینکه در طراحی، انتخاب پارچه و یا اجراء اشکالی وجود داشته باشد). غبار خروجی از فیلتر بگ‌هاووس معمولاً برای ۲۰ و یا ۱۰mg/nm^۳ گارانتی می‌شود این عدد برای فیلتر هیبرید ۱۰mg/nm^۳ می‌باشد. قابل ذگر است که در عمل نیز در تمام فیلترهای هیبرید که توسط شرکت ELEX ارائه شده است غبار خروجی کمتر از mg ۵/nm^۳ بوده است. در فیلتر هیبرید فارس این عدد در ابتدای راه‌اندازی ۲mg/nm^۳ و براساس آخرین اندازه‌گیری انجام شده غبار خروجی ۱mg/nm^۳ بوده است.
ذکر این نکته ضروریست که تحقیقات در چندین سال گذشته نشان داده است اثرات منفی نشستن ذرات ریز (کوچکتر از ۲.۵ میکرون) روی شش‌ها بسیار بیشتر از ذرات درشت می‌باشد و به همین جهت در کشورهای توسعه یافته علاوه بر محدودیت‌ کاهش غبار خروجی از دودکش‌ها به ۲۰ یا ۱۰mg/nm^۳ محدودیت دیگری تحت عنوان ۲.۵ PM اضافه شده است بدین معنی که غلظت ذرات غبار کوچکتر از ۲.۵ میکرون نیز باید از میزان مشخصی کمتر باشد.
قابل ذکر است که در فیلترهای الکترواستاتیکی راندمان غبارگیری برای ذرات ۰.۱۵ تا ۱.۵ میکرون بسیار کم و بریا ذرات بزرگتر و کوچکتر از محدوده فوق بالا می‌باشد. در فیلترهای بگ هاووس که از پارچه فایبر گلاس با پوشش PTFE استفاده می‌شود راندمان غبارگیری تا محدوده ۰.۵ میکرون بالا و برای ذرات ریزتر راندمان پائین می‌آید. در فیلترهای هیبرید که از هر دو تکنولوژی استفاده می‌شود نه تنها راندمان غبارگیری آن بالاتر از هر کدام از دو روش دیگر غبارگیری است بلکه مقدار ۲.۵ PM آن نیز کمتر می‌باشد.
مزیت ذکر شده فوق برای فیلتر هیبرید یکی از دلایل تحقیقات متعددی است که مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های مختلف در اروپا و آمریکا برای ترکیب کردن تکنولوژی فیلترهای الکتریکی و کیسه‌ای در حال اجراء دارند.

غلظت غبار خروجی در شرایط نرمال بهره‌برداری
در قسمت قبل توضیح داده شد که راندمان الکتروفیلتر بستگی زیادی به شرایط فرآیندی خصوصاً سه پارامتر دبی حجمی، دما و رطوبت دارد که این مورد بزرگترین ضعف الکتروفیلتر می‌باشد. در واقع در شرایط گذرای گرم کردن، راه‌اندازی یا متوقف شدن کوره، وارد مدار شدن و از مدار خارج شدن آسیاب مواد خام و در هر شرایط دیگری که میزان پاشش آب در برج خنک کن متناسب با انرژی گرمائی گاز ورودی نباشد، نامناسب بودن میزان دما و رطوبت و همچنین اختلاف دما و رطوبت (و در نتیجه مقاومت الکتریکی) مواد نشسته روی صفحات با دما و رطوبت گاز در حال عبور باعث عمل‌کرد نامطلوب الکترو فیلتر می‌گردد.
ضعف دیگر الکتروفیلتر وابستگی غبار خروجی آن به جریان برق می‌باشد که با هر گونه قطع برق الکتروفیلتر چه به جهت قطع برق شهر و چه با دریافت فرمان بالا بودن گاز CO برای جلوگیری از وقوع انفجار، کل غبار موجود در جریان گاز به جزء ذرات درشت که در اثر نشست طبیعی در فیلتر ته‌نشین می‌شوند، بقیه ذرات از سیستم خارج و با به‌وجود آوردن هاله‌ای از غبار از شرایط بسیار نامناسبی را به‌وجود می‌آورند که برای مردم و محیط زیست هیچ‌گونه قابل قبول نبوده است که این مورد بری کارخانه‌جاتی که در نزدیک مراکز سکونت و یا تردد زیاد مردم باشند مشکل بزرگ و تعیین کننده‌ای می‌باشد.
در فیلتر هیبرید و فیلتر بگ‌هاووس چون جریان گاز برای خروج از سیستم باید از پارچه فیلتر عبور کند مشکل غبار در شرایط قطع برق وجود ندارد. در فیلتر هیبرید در صورت بالا رفتن گاز CO بخش الکتریکی قطع خواهد شد ولی وجود بخش کیسه‌ای مانع عبور غبار خواهد شد که البته به جهت بالا رفتن میزان غبار ورودی به بخش کیسه‌ای، سیستم کنترل هوای فشرده تمیز کردن کیسه‌ها با افزایش دفعات پالس تمیز کنده شرایط گذرای فوق را بدون ایجاد هرگونه مشکلی کنترل می‌نماید.

تولید پاک و کار امد و محیط ایمن با محصولات پدیده کیمیا

 

 

padidehkimiapadidehkimiapadidehkimiapadidehkimia