padidekimia

padide kimia.co

فیلترهای الکتریکی یکی از انواع غبارگیرهای صنعتی می باشند که در بسیاری ازصنایع مورد استفاده قرار می گیرند ، از آن جمله می توان به صنعت سیمان ،آهن، آلومینیوم، سرامیک، کاشی و پتروشیمی اشاره نمود. فیلترهای الکتریکی ، توانایی غبارگیری از حجم عظیم گاز با طیف گسترده از دما، فشار، رطوبت، میزان و سایز ذرات غبار در حالت تر یا خشک را دارند و در بسیاری از صنایع ، بازده غبارگیری این فیلترها به بالاتر از 99.99% می رسد . فیلترهای الکتریکی با باردار کردن ذرات غبار در جریان گاز کار می کنند. جریان الکتریسیته متصل به الکترودهای تخلیه، باعث ایجاد میدان الکتریکی قوی بین این الکترودها و صفحات جمع کننده می شود. ذرات غبار معلق در جریان گاز پس از ورود به فیلتر از میدان الکتریکی گرداگرد الکترودهای تخلیه عبور نموده، ملکولهای گاز به علت قرار گرفتن در این میدان قوی یونیزه می شوند. ذرات معلق غبار به علت برخورد با این یونها، باردار شده و تحت تاثیر میدان الکتریکی به طرف قطب غیر همنام که الکترودهای جمع کننده می باشند، منحرف می شوند. ذرات پس از برخورد با صفحات جمع کننده بار خود را از دست داده و پس از مدت زمان برنامه ریزی شده بر اثر ضربه سیستم ضربه زن، به هاپر سقوط می کنند.
به صورت خلاصه اصل کار الکترو فیلترها را می توان در شش قسمت زیر بیان نمود:
یونیزاسیون باردار کردن ذرات
جابجایی حرکت ذرات باردار به سمت صفحات جمع کننده
جمع آوری نشت ذرات باردار بر روی صفحات جمع کننده
بی بارشدگی از دست دادن بارالکتریکی ذرات باردار برروی صفحات جمع کننده
غبارزدایی فرستادن ذرات غبار از روی صفحات جمع کننده و ریزش به هاپر
انتقال حمل غبار به وسیله سیستم انتقال مواد به محل مصرف
هر چند که عملکرد فیزیکی فیلترهای الکتریکی درصنایع مختلف کاملاً مشابه است، لیکن انتخاب سایز الکتروفیلتر بسیار پیچیده بوده و می توان گفت ترکیبی از هنر و دانش است. عوامل موثر بر اندازه و ابعاد الکتروفیلتر به صورت زیر می باشد :
دبی حجمی، میزان غبار ورودی، میزان غبار خروجی مورد نظر، مقاومت ذرات غبار، ابعاد ذرات غبار

padidehkimiapadidehkimiapadidehkimiapadidehkimia