padidekimia

padide kimia.co

فن سانتريفيوژ ،centrifugal fan
در شرکت پديده کيميا هواکش هاي مختلفي در ابعاد و مشخصات استاندارد، به منظور استفاده در مکان هاي صنعتي مطابق با استاندارد هاي جهاني، با استفاده از مهندسان خبره طراحي و توليد مي گردد. اين محصول ويژه، با استفاده از به روزترين ابرازآلات و برش ليزر توليد و همچنين با برترين مواد اوليه توليد مي شود.
اين هواکش را نيز مي توان به سه دسته هواکش هاي خم به عقب (بکوارد)، خم به جلو (فوروارد)، و تخت تقسيم بندي نمود. فن هاي سانتريفيوژ توانايي جابجايي حجم هاي مختلفي از هوا ، گاز ، دود و غبار و مواد را در مسيرهاي طولاني توسط کانال را دارد . همچنين قابليت انتقال هوا را در محدوده دماي 40 تا 300 درجه سانتيگراد را دارد.
در اين فن ها، هوا از بخش پروانه به سمت پره ها حرکت کرده و انرژي جنبشي آن زياد مي شود. اين انرژي جنبشي قبل از ورود به بخش خروجي، به انرژي فشاري تبديل شده و در نتيجه فشار هوا بالا مي رود. هوا به صورت شعاعي (گريز از مرکز) در اطراف پروانه پرتاب مي شود و لذا براي جهت دادن به حرکت و فشار ايجاد شده نياز به يک محفظه حلزوني شکل است.
فن سانتريفوژ (مکنده فشارقوي، فشاربالا) از جنس فولاد و يا استنلس استيل بنا به سفارش مشتري ساخته مي شود.
انواع فن ها به نام هاي فن مکنده، فن گريز از مرکز،فن سانتريفيوژ، فن بکوارد وفن سانتريفوژ فوروارد،و فن هاي انتقال مواد، هواکش ،هواکش صنعتي ،مکنده صنعتي ،نيز ناميده مي شوند

پدیده کیمیا

پدیده کیمیا

پدیده کیمیا

پدیده کیمیا

هواکش
هوا کش صنعتی

.