padidekimia

padide kimia.co

سیکلون
عمده ترین کار سیکلون ها، جداسازی غبار از جریان گاز است. غبار جدا شده از طریق قیف زیر دستگاه و هوای تمیز از طریق خروجی بالای دستگاه خارج می شود. این غبارگیرها (جمع کننده های گریز از مرکز) جهت جداسازی غبار از گاز آلوده، با ایجاد نیروی گریز از مرکز عمل می نمایند

padidehkimiapadidehkimiapadidehkimiapadidehkimia