padidekimia

padide kimia.co
سبد فيلتر (Cage) (سبدهاي نگهدارنده کيسه فيلتر)شرکت پديده کيميا، توليد کننده انواع سبدهاي نگهدارنده (Cage) کيسه فيلتر مي‌باشد. توليد اين سبدها در اندازه‌ها و سايزهاي مختلف و توسط دستگاه‌هاي نقطه جوش اتوماتيک انجام مي‌گيرد. با اين روش توليد، کنترل کيفي تک تک جوشها انجام مي‌شود که به افزايش کيفيت و مقاومت کيجها کمک مي‌کند . اين سبدها عموما در دو نوع يک تکه يا دو تکه توليد مي شوند و معمولا داراي شکل استوانه اي مي باشندبعد از توليد سبدفيلتر و جوشکاري، پوشش گالوانيزه سرد و رنگ الکترو استاتيک براي پوشش کارها مورد استفاده قرار مي گيردسبد فيلتر با عنوانها کيج (cage) سبدفيلتر کيج ،سبدفيلتر،نيز در بازار شناخته مي شوند
سبد فيلتر (Cage)
سبد فيلتر (Cage)

 

padidehkimiapadidehkimiapadidehkimiapadidehkimia