padidekimia

padide kimia.co

شیر برقی های استفاده شده در بگ فیلترها خاص بوده واز نوع دیافراگم تفلونی با بدنه آلمینیومی می باشد

شیر برقی بگ فیلتر
شیر برقی جت پالس

پدیده کیمیا

شیر برقی
بگفیلتر