padidekimia

padide kimia.co
سبد فيلتر (Cage) (سبدهاي نگهدارنده کيسه فيلتر)
شرکت پديده کيميا، توليد کننده انواع سبدهاي نگهدارنده (Cage) کيسه فيلتر مي‌باشد. توليد اين سبدها در اندازه‌ها و سايزهاي مختلف و توسط دستگاه‌هاي نقطه جوش اتوماتيک انجام مي‌گيرد. با اين روش توليد، کنترل کيفي تک تک جوشها انجام مي‌شود که به افزايش کيفيت و مقاومت کيجها کمک مي‌کند . اين سبدها عموما در دو نوع يک تکه يا دو تکه توليد مي شوند و معمولا داراي شکل استوانه اي مي باشند.
بعد از توليد سبدفيلتر و جوشکاري، پوشش گالوانيزه سرد و رنگ الکترو استاتيک براي پوشش کارها مورد استفاده قرار مي گيرد.
سبد فيلتر با عنوانها کيج (cage) سبدفيلتر کيج ،سبدفيلتر،نيز در بازار شناخته مي شوند
| بگ فيلتر | |بگ فيلتر|کيج
سبد فیلتر (کیج)-ونتوری
سبد فیلتر (کیج)-ونتوری